top of page
wanda website (1).png

 

ለረጅም ጊዜ በቅኝ ግዛት ስር ያሉ ምግቦች እንደ ስኳር በሽታ፣ የልብ ህመም እና ውፍረት ያሉ የጤና እክሎች በማህበረሰባችን ውስጥ አስከትለዋል። ይህ በግብርና እና በሥነ-ምግብ ስርዓት ውስጥ ያለው ውክልና ማጣት ጋር ተዳምሮ ጎጂ ነው.

ግን የማበረታቻ እና የፈውስ እህትማማችነት፣ WANDA ሴቶች  የማህበረሰባችንን አቅጣጫ ለመቀየር ማስተማር፣ መደገፍ እና ማደስ። ዋንዳ የምግብ ስርዓታችንን በመቀየር ቤተሰቦቻችንን፣ ማህበረሰባችንን እና ኢኮኖሚያችንን ለማጠናከር የሚሰሩ የሴቶች መሪዎች፣ ተሟጋቾች እና ስራ ፈጣሪዎች ዲጂታል እህትማማችነት አብዮት ነው።

በ2016 የጀመረው WANDA በጥቁር ሴቶች የሚመራ ማህበራዊ ፍትህ 501c3 ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ ነው። በመላው አፍሪካ ዳያስፖራ ከእርሻ ወደ ጤና አዲስ የእህል ሸሮዎችን ለማምረት ተልእኮ ላይ ነን። ህይወታችንን እና ቤተሰባችንን በ #ምግብ ለባህል እንለውጣለን።

በተቃውሞው ውስጥ የእኛ መኖር. በእንቅስቃሴው ውስጥ WANDን ይቀላቀሉ።

ታሪካችን

bottom of page